تحقیق فروش

از سرند دعوت

 • راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا | سرند كالا

  راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا. رضا رحیمی، مدیر بازاریابی و فروش گروه تجاری سرند، در گفتگو با ما اعلام کرد که این گروه همزمان با عید سعید فطر پروژه «فروشگاه اینترنتی سرندکالا» را راه‌اندازی نموده است.

 • راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا | سرند كالا

  راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا. رضا رحیمی، مدیر بازاریابی و فروش گروه تجاری سرند، در گفتگو با ما اعلام کرد که این گروه همزمان با عید سعید فطر پروژه «فروشگاه اینترنتی سرندکالا» را راه‌اندازی نموده است.

 • راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا | سرند كالا

  راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا. رضا رحیمی، مدیر بازاریابی و فروش گروه تجاری سرند، در گفتگو با ما اعلام کرد که این گروه همزمان با عید سعید فطر پروژه «فروشگاه اینترنتی سرندکالا» را راه‌اندازی نموده است.

 • راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا | سرند كالا

  راه اندازی فروشگاه اینترنتی سرندکالا. رضا رحیمی، مدیر بازاریابی و فروش گروه تجاری سرند، در گفتگو با ما اعلام کرد که این گروه همزمان با عید سعید فطر پروژه «فروشگاه اینترنتی سرندکالا» را راه‌اندازی نموده است.